GDPR NL

Gebruiksvoorwaarden Eventer

Deze gebruiksvoorwaarden worden afgesloten tussen de gebruiker en Eventer en benadrukken dat het gebruik van de app enkel mogelijk werd gemaakt door de App Store. Wanneer u de app installeert, gaat u akkoord met onze bindende voorwaarden en gaat u akkoord met het feit dat misbruik van de app verboden is. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden, dan wordt u weerhouden van het gebruik van de Eventer app..

Omdat Eventer de best mogelijke ervaring moet bieden voor iedereen, hebben we een hoge tolerantie voor ongepast content. Ziet u ongepaste content, gebruik dan de ‘melden als ongepast’ optie die bij elke post hoort.

1. Partijen

Deze overeenkomst wordt uitsluitend afgesloten tussen u en Eventer, en niet met Apple, Inc. (“Apple”). U gaat ermee akkoord dat Apple en alle tussenpartijen ‘third party benificiaries’ zijn van deze overeenkomst en dat Apple het recht heeft deze overeenkomst tegen u te gebruiken. Eventer, niet Apple, is helemaal verantwoordelijk voor de app Eventer en de inhoud ervan.

2. Privacy

Eventer kan informatie verzamelen en gebruiken over jouw gebruik van de Eventer App. Hierbij hoort ook informatie over het gebruikte apparaat. Eventer mag deze informatie gebruiken om het gebruik en de werking van de app te meten, zolang het de gebruiker niet persoonlijk identificeert.

3. Gelimiteerd gebruik

Eventer staat een gelimiteerd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-inwisselbaar gebruik toe van de Eventer App voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op basis van een licentie. Het gebruik is enkel toegestaan op Apple apparaten in uw bezit en waarvan het downloaden van de app als legaal wordt beschouwd volgens de voorwaarden van verkoop van de App store

4. Garantie

Eventer neemt alle verantwoordelijkheid op zich inzake garantie. Alle regels omtrent garantie die niet onder de Belgische wetgeving vallen, kunnen ook niet in rekening gebracht worden met Eventer, noch Apple.

5. Onderhoud en ondersteuning

Eventer voorziet een maximaal onderhoud en ondersteuning voor de app en doet dat in dusdanige mate dat het steeds de wet volgt. Eventer, niet Apple, is de enige verantwoordelijke voor het onderhoud en de ondersteuning.

6. Leeftijdsbeperking

Bij het gebruik van de app Eventer, stem je toe en garandeer je dat je a) minstens 17 jaar bent en je gaat ermee akkoord dat je zelf verantwoordelijk bent voor het goedkeuren van de voorwaarden van de Eventer app; 2) Jonger dan 17 jaar bent maar toestemming hebt van jouw ouder(s) of voogd; 3) de app niet zult gebruiken in een manier die indruist tegen de wet of de gebruiksvoorwaarden. De toegang tot de app kan op iedere moment worden ontzegd wanneer Eventer ervan overtuigd is dat je jonger dan 17 jaar bent en geen toestemming hebt gekregen van jouw ouder(s) of voogd. De ouder(s) of voogd die toestemming geven aan hun kind om de Eventer app te gebruiken, gaan akkoord met deze bindende voorwaarden inzake het gebruik van de Eventer app door hun kind.

7. Richtlijnen rond bezwarende content

Content die in strijd is met onze voorwaarden, en dus als bezwarend of ongepast wordt gezien, wordt niet aanvaard door Eventer, het orgaan dat steeds de laatste beslissing neemt of content gepost wordt of niet. Met bezwarend materiaal of bezwarende content wordt bedoelt, maar is niet beperkt tot: I) Sexueel getint materiaal; II) materiaal dat lasterlijk, obsceen, gewelddadig en/of niet gewettigd is of aan heiligschennis doet; III) Content die indruist tegen de rechten van de tussenpartijen, inclusief auteursrecht, gebruiksrecht, privacy, publiciteit of andere persoonlijke en/of eigendomsrechten, of die wordt ervaren als fraude of als misleidend; IV) Content die de verkoop of het gebruik stimuleert van illegale of niet-gereguleerde substanties, producten die tabac bevatten, vuurwapens en munitie; en V) gokspelen, inclusief deze zonder limiet, online casino, boeken over sport, bingo of poker.

8. Product aansprakelijkheid

Eventer, en enkel Eventer, is verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden in verband met de Eventer App of het gebruik ervan. Onder deze aansprakelijkheid valt, maar is niet beperkt tot: I) aansprakelijkheid over het product; II) Aansprakelijkheid inzake het volgen van de wetgeving i.v.m. de werking van de app; III) Aansprakelijkheid inzake de bescherming van de gebruiker of gelijkaardige wetgeving hierover. Er wordt vanuit gegaan dat er geen beroep gedaan moet worden op deze aansprakelijkheden.

9. Intellectuele eigendomsaansprakelijkheid van tussenpartijen

Eventer is niet verplicht gebruikers te verdedigen die geen rekening hebben gehouden met de eigendomsaansprakelijkheid van de tussenpartijen die een relatie hebben met de Eventer App. Eventer voorziet wel wettelijke indeminisatie en Eventer, en enkel Eventer, is verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, het oordeel en de gevolgen van eender welke aansprakelijkheid die ingaat tegen het intellectuele eigendomsrecht van tussenpartijen veroorzaakt door het gebruik van de Eventer App.

10. Annulering Premium

Bij annulering van de Premium versie die Eventer SA aanbiedt, wordt er een kost in rekening gebracht. Vanaf 7 dagen voor de start van het event bedraagt dit 20% van het totaalbedrag dat vermeld staat op de corresponderende factuur. Vanaf 72 uur voor de start van het event bedraagt deze kost 50% van het totaalbedrag dat vermeld staat op de corresponderende factuur.

Annulering na de activatie van de licentie vereist de volledige betaling (100%) van het totaalbedrag dat vermeld staat op de corresponderende factuur

11. Betaling

Na ontvangst van de factuur heeft de klant 30 dagen de tijd om de factuur te betalen.

Eventer NV heeft het recht om 10% van het totaalbedrag extra aan te rekenen na overschrijding van deze datum, evenals 10% per maand vertraging.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.